bip epuap archiwum archiwum separator poziom poczta  dom  facebook  start strona 

 

1_0
2_0
3_0
4_0
6_0
7_0

Dzisiaj jest: 19 Lutego 2018    |    Imieniny obchodzą: Arnold, Konrad, Marceli

Program dofinansowania do wymiany kotłów

Program dofinansowania do wymiany kotłów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM, poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT) .

Informujemy, iż gmina Czernichów realizuje program dofinansowania do wymiany starych kotów i pieców  na paliwo stałe na kotły gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych.  Działania będą realizowane w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT) .

Warunkiem otrzymania Dofinansowania jest całkowita likwidacja starego źródła ciepła i użytkowanie wyłącznie nowego, gazowego źródła ciepła, spełniającego wymagania określone w środkach wykonawczych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 209/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 285, str. 10). Ponadto planowana przez wnioskodawcę inwestycja musi skutkować osiągnięciem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji.

Uzyskanie dofinansowania poprzedzone jest przeprowadzeniem audytu energetycznego,  który wykaże czy istnieje potrzeba wykonania procesu modernizacji energetycznej budynku, określi jego potencjalny zakres oraz moc nowego źródła ciepła. Oceny energetyczne zostaną  przeprowadzony przez audytorów skierowanych do wnioskodawców przez gminę. Mieszkańcy nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Wysokość dofinansowania do nowego źródła ciepła i instalacji będzie każdorazowo ustalana na podstawie:

1.  mocy urządzenia wyznaczonej podczas audytu:

 1. 550 zł/kW dla kotła o mocy do 10 kW (włącznie);
 2. 500 zł/kW dla kotła o mocy 10 kW do 15 kW (włącznie);
 3. 450 zł/kW dla kotła o mocy 15 kW do 20 kW (włącznie);
 4. 400 zł/kW dla kotła o mocy powyżej 20 kW.

2. maksymalnych kwot dofinansowania::

 1. 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 2. 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

3. zakresu modernizacji instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego w wysokości nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni::

 1. maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 2. wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.

.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez wnioskodawcę kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku, według przyjętego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, rozpatrywane będą według kolejności wpływu.

Szczegółowych informacji udziela ekodoradca Agnieszka Smaga, 12 270 21 04, wew. 108, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uchwała: Nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r.: w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020:

+ UCHWAŁA

+ WNIOSEK (.doc)

Regionalny Program Operacyjny WM

Program dofinansowania do wymiany kotłów - Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM, poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT) .

Informujemy, iż gmina Czernichów realizuje program dofinansowania do wymiany starych kotów i pieców  na paliwo stałe na kotły gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych.  Działania będą realizowane w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT) .

Warunkiem otrzymania Dofinansowania jest całkowita likwidacja starego źródła ciepła i użytkowanie wyłącznie nowego, gazowego źródła ciepła, spełniającego wymagania określone w środkach wykonawczych do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 209/125/WE z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. U. UE. L. z 2009 r. Nr 285, str. 10). Ponadto planowana przez wnioskodawcę inwestycja musi skutkować osiągnięciem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji.

Uzyskanie dofinansowania poprzedzone jest przeprowadzeniem audytu energetycznego,  który wykaże czy istnieje potrzeba wykonania procesu modernizacji energetycznej budynku, określi jego potencjalny zakres oraz moc nowego źródła ciepła. Oceny energetyczne zostaną  przeprowadzony przez audytorów skierowanych do wnioskodawców przez gminę. Mieszkańcy nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Wysokość dofinansowania do nowego źródła ciepła i instalacji będzie każdorazowo ustalana na podstawie:

1.  mocy urządzenia wyznaczonej podczas audytu:

 1. 550 zł/kW dla kotła o mocy do 10 kW (włącznie);
 2. 500 zł/kW dla kotła o mocy 10 kW do 15 kW (włącznie);
 3. 450 zł/kW dla kotła o mocy 15 kW do 20 kW (włącznie);
 4. 400 zł/kW dla kotła o mocy powyżej 20 kW.

2. maksymalnych kwot dofinansowania::

 1. 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 2. 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

3. zakresu modernizacji instalacji wewnętrznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego w wysokości nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni::

 1. maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego;
 2. wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie przez wnioskodawcę kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku, według przyjętego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, rozpatrywane będą według kolejności wpływu.

Szczegółowych informacji udziela ekodoradca Agnieszka Smaga, 12 270 21 04, wew. 108, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uchwała: Nr XXXIX.349.2017 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 sierpnia 2017 r.: w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w programie pn. „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Czernichów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020:

+ UCHWAŁA

+ WNIOSEK (.doc)

Uchwała antysmogowa dla województwa małopolskiego

1 lipca 2017 r. weszły w życie pierwsze przepisy uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego (z wyłączeniem gminy miejskiej Kraków) ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Sprawdź, co to oznacza dla mieszkańców naszego województwa?

Czytaj więcej...

06082017

07082017

08082017

Infografiki opracowane przez KAS (Krakowski Alarm Smogowy)

Dni otwarte w WFOSiGW - zaproszenie

W imieniu prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - pani Małgorzaty Mrugały, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejny plenerowy Dzień Otwarty, który wyjątkowo odbędzie się w niedzielę, 17 września 2017 r., w godzinach 10.00-18.00, na pl. św. Marii Magdaleny (tuż obok siedziby Funduszu), w ramach Święta ulicy Kanoniczej, którego organizatorem jest Rada i Zarząd Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.

Zapraszamy rodzinnie. Będzie dużo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, którzy będą mogli uzyskać informację nt. oferty Wojewódzkiego Funduszu, a także poradzić się w kwestiach wątpliwych dotyczących rozliczenia pożyczki czy dotacji.

12092017

Monitoring powietrza w gminie Czernichów

mwza

life

W dniach 27.01.2017 r. do 13.02.2017 r. przy wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego w ramach projektu LIFE pn. „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, na terenie gminy Czernichów przeprowadzony będzie pomiar jakości powietrza. Pomiary dotyczyć będą stężeń pyłów zawieszonych PM10. Pyłomierz zostanie zainstalowany kolejno w różnych miejscowościach naszej gminy. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do bieżącej obserwacji wskazań jakości.

Äèçàéí ðàçðàáîòàí øàáëîíû Joomla

Nowa strona 2
Zamknij

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
<